نوشته‌ها

رشته های اضافه شده به لیست مشاغل استرالیا

طبق آخرین اخبار منتشر شده در سال ۲۰۱۹  از سوی سازمان مهاجرت استرالیا ، ۳۶ رشته به لیست مشاغل بلند مدت اضافه شده است :

 • مدیر محیط زیست
 • محقق محیط زیست
 • مشاور محیط زیست
 • متخصص پژوهش های محیط زیست
 • حفاظت منابع طبیعی
 • مدیر باغ وحش
 • مهندسی معدن
 • مهندسی نفت
 • مهندسی شیمی
 • متخصص بیوشیمی
 • متخصص میکروبیولوژی
 • متخصص بیوتکنولوژی
 • محقق بیولوژی
 • متخصص تکنولوژی صنایع غذایی
 • متخصص ژئو فیزیک
 • محقق علوم طبیعی و فیزیک
 • متالوژیست
 • متخصص مولتی مدیا
 • زمین شناس
 • هوا شناس
 • گیاه شناس
 • جانورشناس
 • زیست شناس دریایی
 • مدیر گالری هنر
 • کارگردان هنری
 • مربی تنیس
 • فوتبالیست
 • آهنگ ساز
 • موسیقی دان
 • طراح و اجرا کننده حرکات موزون
 • متخصص آمار
 • مدرس دانشگاه
 • برنامه نویس
 • مهندس حرفه ای
 • اقتصاددان
 • متولی نگهداری در کتابخانه ، موزه و..
تغييرات ليست مشاغل استراليا در سال مالي ۲۰۱۸-۲۰۱۷

ليست مشاغل استراليا در سال مالي جدید در جولاي اعلام شد. خوشبختانه تغييرات چشمگيري به چشم نمي خورد و تعداد مشاغل اضافه شده بيشتر از حذف شده مي باشد. تغييرات عمده به شرح زير مي باشند:

 • سن اقدام جهت ويزاهاي اسكيل وركر به ۴۵ سال كاهش يافت.
 • تعدادي از مشاغلي كه در تغييرات اخير آوريل از ليست اسپانسري ايالتها حذف شده بودند، مجدد به ليست اسپانسري اضافه شدند، مشاغلي مانند مهندسي مواد، شيمي، دستيار مهندس عمران و …

تغييرات در ليست اصلي (MLTSL) :

در اين ليست ۱۷۸ رشته وجود دارد. يک رشته جديد (کارشناس امنيت شبکه  ICT Security Specialist) به اين ليست اضافه شد و ۶ رشته زير از اين ليست حذف شد:

۱۳۳۵۱۳ Production Manager (Mining)
۲۳۱۲۱۲ Ship’s Engineer
۲۳۱۲۱۳ Ship’s Master
۲۳۱۲۱۴ Ship’s Officer
۲۵۳۲۱۱ Anesthetist
۲۷۲۳۱۴ Psychotherapist

تغييرات در ليست STSOL:

در اين ليست ۲۵۳ شغل وجود دارد. ۱۸ شغل به اين ليست اضافه شدند که مهمترين آنها عبارتند از:

۱۳۲۵۱۱ Research and Development Manager
۱۳۳۵۱۲ Production Manager (Manufacturing)
۱۳۳۵۱۳ Production Manager (Mining)
۲۱۱۲۱۲ Music Director
۲۱۱۲۹۹ Music Professionals nec
۲۱۲۱۱۱ Artistic Director
۲۳۱۱۱۱ Aeroplane Pilot
۲۳۱۱۱۳ Flying Instructor
۲۳۱۱۱۴ Helicopter Pilot
۲۵۳۲۱۱ Anaesthetist
۲۵۴۲۱۲ Nurse Researcher
۲۶۱۲۱۲ Web Developer
۲۶۳۲۹۹ ICT Support and Test Engineers nec
۳۱۳۱۹۹ ICT Support Technicians nec
۳۲۳۱۱۱ Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)
۳۵۱۲۱۱ Butcher or Smallgoods Maker
۳۹۳۲۱۳ Dressmaker or Tailor
۶۳۹۲۱۱ Retail Buyer

 

و ۳۳ شغل از اين ليست حدف شدند که مهمترين آنها عبارتند از:

۱۱۱۱۱۱ Chief Executive or Managing Director
۱۱۱۲۱۱ Corporate General Manager
۱۳۴۴۱۱ Faculty Head
۱۳۵۱۱۱ Chief Information Officer
۱۳۹۹۱۲ Environmental Manager
۱۴۹۴۱۱ Fleet Manager
۱۴۹۹۱۵ Equipment Hire Manager
۲۱۱۲۱۳ Musician (Instrumental)
۲۲۴۱۱۳ Statistician
۲۲۴۳۱۱ Economist
۲۳۳۶۱۱ Mining Engineer (excluding Petroleum)
۲۳۳۹۹۹ Engineering Professionals nec
۲۳۴۲۱۱ Chemist
۲۳۴۳۱۲ Environmental Consultant
۲۳۴۳۱۳ Environmental Research Scientist
۲۳۴۳۹۹ Environmental Scientists nec
۲۳۴۵۱۵ Botanist
۲۳۴۵۱۶ Marine Biologist
۲۳۴۵۱۸ Zoologist
۲۳۴۹۱۱ Conservator
۲۳۴۹۱۳ Meteorologist
۲۳۴۹۱۴ Physicist
۲۴۲۱۱۱ University Lecturer
۲۴۲۱۱۲ University Tutor
۲۶۱۲۱۱ Multimedia Specialist
۲۶۱۳۹۹ Software and Applications Programmers nec
۲۶۲۱۱۲ ICT Security Specialist
۲۷۲۲۱۱ Minister of Religion
۳۹۴۲۱۲ Picture Framer
۶۱۲۱۱۲ Property Manager
۶۱۲۱۱۳ Real Estate Agency Principal
۶۱۲۱۱۴ Real Estate Agent
۶۱۲۱۱۵ Real Estate Representative

جزئيات مربوط به وضعيت اسپانسري و ظرفيت مشاغل هنوز اعلام نشده است.