نوشته‌ها

این استان استرالیا یک زیرمجموعه جدید برای متقاضیان مهاجرت معرفی کرده است

استرالیا دارد ثابت میکند که یکی از محبوب ترین مقاصد مهاجرت در کل دنیا است. این کشور با جذب سالانه حدود ۲۰۰۰۰۰ مهاجر، از سرتاسر دنیا متقاضیان ویزایش را فرا میخواند.

در کنار ویزای مهارتی مستقل که به دارنده اش اجازه میدهد در هر قسمت استرالیا که میخواهد ساکن شود، دیگر ایالات و مناطق استرالیا برنامه های مهاجرتی خاص خود را دارند که مطابق با مهارت های خاص و نیازهای اقتصادی شان بوده و برطبق آنها متقاضیان واجد شرایط را برای مهاجرت مهارتی کاندید میکنند.

تاسمانیا، جزیره ای در ایالت south coast، دسته جدیدی از ویزا برای متقاضیان خارجی معرفی کرده که به آنان اجازه میدهد در این ایالت به مدت ۴ سال زندگی و کار کنند و برای این متقاضیان مسیر دریافت اقامت دائم در استرالیا را نیز هموار میسازد.

از یکم جولای ۲۰۱۷ دسته جدیدی از ویزای منطقه ای (ساب کلاس ۴۸۹) برای ایالت تاسمانیا برای متقاضیان خارجی معرفی شده است.

ویزای ساب کلاس ۴۸۹ به دارندگانش اجازه میدهد تا ۴ سال در استان تاسمانیا زندگی و کار کنند.

انتخاب استان تاسمانیا به مجموع امتیازهای متقاضی ۱۰ امتیاز اضافه میکند.

بعد از این که متقاضی ۲ سال در این استان زندگی کرد و حداقل ۱ سال به صورت تمام وقت (۳۵ ساعت در هفته) در طول اقامتش در این استان کار کرد، واجد شرایط اقدام جهت اخذ ویزای اقامت دائم استرالیا میشود.

متقاضی برای اقدام جهت اخذ این ویزا باید کاندید یک فرصت شغلی از لیست «شغل مهارتی تاسمانیا» شود و تاییدیه کافی از فرصت استخدام در این استان تهیه نماید. همچنین متقاضیان میتوانند پیشنهاد کاری حقیقی از کارفرمایان بگیرد.