کشور استرالیا در صدر ده کشور امن جهان برای زنان

به گزارش سازمان ثروت در جهان امروز, کشور استرالیا به عنوان امن …

تغییر قوانین اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری

دولت ترکیه روز چهارشنبه ۱۹ سپتامبر رسما اعلام کرد که از این پس …

تغییر شرایط سنی همسران متقاضی ویزاهای مهارتی و تخصصی

جدید ترین قسمت از تغییر قوانین که برای ویزاهای مهارتی و تخصص…

برگزاری همایش «کار و زندگی در کشور استرالیا»

کاریابی بین‌المللی خیام، در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1397 همایشی ب…

تغییرات در قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی

بر اساس قانون نیروی کار بین المللی شماره 6735 مورخه 28/07/2016…

کلیات قوانین خرید ملک در ترکیه

قوانین خرید ملک در ترکیه طی سالیان اخیر بارها تغییر کرده تا بت…

قانون ثبت نام های اقامت، از داخل کشور ترکیه

بر اساس ماده 22 قانون در خصوص ثبت نام برای اخذ اقامت در داخل ترک…

قانون جدید سنوات کار در ترکیه

مبلغ مربوط به سنوات را دولت از محل صندوقی که به این منظور تشک…