کلیات قوانین خرید ملک در ترکیه

قوانین خرید ملک در ترکیه طی سالیان اخیر بارها تغییر کرده تا بت…

قانون ثبت نام های اقامت، از داخل کشور ترکیه

بر اساس ماده 22 قانون در خصوص ثبت نام برای اخذ اقامت در داخل ترک…

قانون جدید سنوات کار در ترکیه

مبلغ مربوط به سنوات را دولت از محل صندوقی که به این منظور تشک…

قانونی در خصوص افراد زیر 18 سال برای متقاضیان اخذ اقامت ترکیه

برای افراد زیر 18 سال متقاضی اخذ اقامت ترکیه باید تعهد نامه ای از س…
,

برنامه ویزای TSS جایگزین ویزای 457 خواهد شد

از مارس 2018، برنامه فعلی ویزای 457 برای استرالیا لغو خواهد شد و ب…

کانادا تا سال ۲۰۱۹ در حوزه‌ی فناوری اطلاعات به ۱۸۲.۰۰۰ نیروی کار نیاز دارد

کانادا تا سال ۲۰۱۹ برای پر کردن کردن موقعیت‌های شغلیِ مورد نیازش …