کار در کشور عمان (جاب آفر)

فرصت شغلی: کارگر ساده مکانیک

شرایط:

  1. کارگر ساده دست به آچار (فنی)
  2. شهر: مسقط
  3. زبان انگلیسی یا عربی در حد پایه ( نیاز به مدرک زبان ندارد)
  4. سن زیر ۴۰ سال

مزایا:

  1. اسکان ، غذا ، رفت و آمد ، ویزا و ….. با کارفرما
  2. حقوق: ۲۰۰ ریال عمان