کارت فرصت، برنامه جدید کشور آلمان برای جذب کارگران ماهر خارجی

در حال حاضر جستجوی شغل در آلمان برای کسانی که در خارج از این کشور زندگی می کنند مشکل است. بنابراین پیش بینی می شود که ( کارت فرصت ) شرایط صدور ویزا آلمان را برای افراد خارج از اتحادیه اروپا آسانتر و سریع تر کند.
آلمان با صدور (کارت فرصت) برای افراد دارای مهارت ، با کمبود نیروی کار مقابله خواهد کرد.
بر اساس این طرح افرادی که برای کارآموزی و اشتغال به آلمان می رونند ،در زمان اقامت خود ، باید توانایی تامین معیشت خود را داشته باشند.
کارت فرصت با استفاده از یک سیستم امتیاز بندی،به کسانی که علاقه مند به اشتغال در کشور آلمان هستند این امکان را می دهد برای پیدا کردن شغل و کارآموزی به این کشور وارد شوند و روند کاریابی را در داخل این کشور دنبال کنند.

شرایط دریافت کارت فرصت:
۱) مدرک تحصیلی یا تخصصی آلمان
۲) حداقل ۳ سال تجربه کاری
۳) آشنایی با زبان آلمانی یا اقامت قبلی در آلمان
۴) سن کمتر از ۳۵ سالگی