ویزا پیوست به خانواده در آلمان

اتباع کشورهای دیگر که به طور قانونی در آلمان اقامت دارند، غالبا مایل هستند اعضای خانواده غیرآلمانی خود را که در خارج از اتحادیه اروپا اقامت دارند ،بیاورند.

دولت آلمان که از پیوستن مجدد خانواده ها حمایت می کند ویزای ویژه ای برای این منظور ایجاد کرده است که اتباع غیراتحادیه اروپا می توانند برای خانواده خود درخواست دهند.

اعضای خانواده بدون نیاز به گرفتن اجازه اقامت، کار کنند.

برای اینکه فرد بتواند ویزای دیدار خانواده را اعم از ویزای ازدواج، ویزای همسر یا سایر اعضای خانواده را به دست آورد، باید از اقوام مقیم آلمان باشد ،معیار اصلی مقیم آلمان این است که، وی باید بتواند از اقوام کشور سوم جهان خود حمایت مالی کند.

در زیر لیستی از اعضای خانواده است که می توانند برای عضویت خانواده در آلمان اقدام کنند.

  1. همسر یک فرد مقیم آلمان

فرد باید اجازه اقامت طولانی مدت اتحادیه اروپا و تامین هزینه های همسر را خود داشته باشد و به زبان آلمانی مسلط باشد. و از طرف دیگر فرد مهاجر که با ویزا همسر می خواهد وارد آلمان شود باید: ۱) سن بالای ۱۸ داشته باشد ۲)آشنایی به زبان آلمانی داشته باشد.

  • فرزندان فرد مقیم آلمان

پدر و مادر مقیم آلمان مجاز به درخواست برای آوردن فرزندان برای زندگی در آلمان هستند، شرایط این ویزا بسته به سن فرزندان تغییر می کند.

کودکان خردسال: اگر هر دو والدین در آلمان اقامت داشته باشند می توانند برای فرزندان خود اقدام کنند.در صورتی که والدین حق مراقبت و حضانت کودک را داشته باشد و فقط یکی از آنها در آلمان اقامت داشته باشد،والدین مقیم کشور ثالث باید حضانت را به مقیم آلمان بدهدتا  وی بتواند برای ویزای الحاق خانواده اقدام کند.

کودکان بزرگسال: والدین می توانند برای آوردن فرزند بزرگسال خود اقدام کنند، برای واجد شرایط بودن فرزند نباید ازدواج کند. در صورت ازدواج می تواند از طریق ویزای دیگر مانند:ویزا توریستی و تحصیلی و… اقدام کند.

  • والدین متقاضی اقامت در آلمان
  • والدین کودکانی که کودک از لحاظ قانونی در آلمان زندگی می کنند ، می توانند برای پیوستن به فرزندانشان درخواست حق مراقبت و نگهداری فرزند را بدهند.
  • سایر اقوام فرد مقیم آلمان

سایر اعضای خانواده نیز می توانند برای پیوستن به خویشاوند خود اقدام کنند. خواهر-برادر-دایی-عمه-خواهرزاده-برادرزاده-پدربزرگ و مادربزرگ یا پسرعموها می توانند درخواست دهند.معمولا این ویزاها دشوارتر است.