یکی از ابعاد جهانی شدن اقتصاد، تحرک بین المللی نیروی کار است. مسائل مربوط به کار و امور اجتماعی در کشور قطر به وزارت امور اخذ خدمات کشور مربوط می شود. براساس قانون کار قطر انشای هرگونه قرارداد بین کارگر و کارفرما باید به زبان عربی باشد و کارفرما می تواند ترجمه قرارداد را به زبان دیگری ضمیمه نماید اما در صورت بروز اختلاف در مفاد دو متن، متن عربی معتبر است.

شرایط استخدام کارگر خارجی در کشور قطر:

اولویت استخدام با کارگران قطری است و تنها در صورت نیاز از نیروی کار غیر قطری استفاده خواهد شد. استخدام نیروی کار غیر قطری بدون موافقت اداره کار و دریافت مجوز کار مربوطه در کشور و براساس مقررات وزارت امور خدمات کشوری ممنوع است.

شرایط صدور مجوز کار برای اتباع غیر قطری

 • عدم وجود کارگر قطری واجد شرایط در لیست کارجویان اداره برای کار مورد نظر
 • دارا بودن مجوز اقامت در کشور
 • داشتن شایستگی لازم از نظر سلامتی

مدت صلاحیت مجوز کار منوط به مدت صلاحیت اجازه اقامت فرد در کشور قطر است و بدون اجازه قبلی اداره کار از 5 سال نباید تجاوز نماید.

شرایط اخذ مجوز کار برای نیروی کار خارجی در قطر

 • نداشتن غیبت غیر موجه بیش از سه ماه.
 • اشتغال نداشتن نزد کارفرمای دیگر غیر از کارفرمایی که در مجوز صادر شده است.
 • نداشتن سابقه اخراج تادیبی کارگر

توجه: نسبت تعداد کارگران قطری و غیر قطری در بخش های مختلف اشتغال را وزیر امور خدمات کشوری تعیین می کند.

مواردی که باید برایش عوارض پرداخت شود

 • صدور مجوز کار و تجدید و تبدیل آن
 • صدور مجوز برای جذب نیروی کار از خارج و تجدید و تبدیل آن
 • تصدیق قراردادهای کار، توافق و سایر مدارکی که وزارت خانه تصدیق کند.

حقوق کارگر

 • کارگر مستحق دریافت دستمزدی خواهد بود که در قرارداد درج شده است.
 • دستمزد و سایر حقوق کارگر به ارز قطری به ریال پرداخت می شود.
 • پرداخت حقوق حداقل ماهی یک بار و برای افرادی که زمان پرداخت آنان تعیین نشده است حداقل دو هفته یک بار پرداخت خواهد شد.
 • حداکثر ساعت کاری عادی 48 ساعت در هفته براساس 8 ساعت کار روزانه در همه ماه های سال است.

توجه: ساعت کار در ماه مبارک رمضان 36 ساعت در هفته و روزانه 6 ساعت خواهد بود.

مرخصی هایی که کارگر مستحق استفاده از آن می باشد:

 • سه روز کاری به مناسبت روز عید فطر
 • سه روز کاری به منابت عید قربان
 • یک روز کاری به مناسبت روز ملی قطر

به بانوان در صورت انجام کار مشابه با مردان، دستمزد مساوی پرداخت می شود و برای آموزش و ارتقاء نیز فرصت مشابه داده می شود.

مراحل حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در کشور قطر

 • در صورت بروز اختلاف و شکست طرفین در حل آن، کارگر باید شکایت یا درخواست خود را تسلیم کارفرما کرده و رونوشت آن را به اداره کار قطر بدهد.
 • کارفرما طی حداکثر یک هفته پاسخ شکایت فرد را کتبا بدهد و رونوشت آن را به فرد بدهد.
 • در صورتی که وساطت اداره کار منجر به حل نزاع نشود موضوع به کمیته توافق ارجاع داده می شود و این کمیته رای خود را حداکثر طی دو هفته از زمان ارجاع موضوع بایستی اعلام نماید.
 • در صورتی که مورد نزاع حل نشد به کمیته داوری ارجاع داده می شود افراد متقاضی کار حتی وابستگان فرد نیز جهت کار در قطر باید ویزای کار داشته باشند. در شروع پروسه دریافت ویزای کار بایستی کارفرما درخواست نیرو کند و اسپانسر شما شود و این مراحل قبل از ورود شما به کشور قطر صورت پذیرد. پس از مشخص شدن اسپانسر فرایند درخواست اقامت شما شروع می شود و پروسه حداقل دو ماه طول خواهد کشید.
 • جهت تمدید اعتبار ویزای اقامت کشور قطر بهتر است دو ماه قبل از پایان اعتبار ویزا جهت تمدید ویزا اقدامات لازم را انجام دهید.

 

سلام