متقاضیان کار در کشور قطر حتی اگر به عنوان وابستگان فردی دیگر بخواهند در این کشور کار کنند باید حتما ویزای کار داشته باشند. برای شروع مراحل و ارائه درخواست نیاز به یک اسپانسر در کشور قطر خواهید داشت. بدلیل اینکه تمام مشاغل ملی در کشور قطر متعلق به ساکنین آن است شما باید کارفرمایی داشته باشید که برای اقامت کاریتان در این کشور به عنوان اسپانسرتان در نظر گرفته شود. این مراحل را باید قبل از ورود به کشور قطر انجام دهید.

بعد از یافتن اسپانسر و پیشنهاد شغلی مراحل ارائه درخواست اقامت شما آغاز می شود و به طور معمول دو تا شش هفته طول خواهد کشید. اگر در طول مدت اقامت این کشور را ترک نمایید مجددا باید این مراحل را انجام دهید و درخواست ویزا نمایید. اگر قبل از اقدام قصد بازدید از محیط کار و این کشور را دارید کارفرما برایتان یک ویزا با اعتبار دو هفته در نظر خواهد گرفت که به دو هفته دیگر نیز قابل تمدید است.

ویزای کار

اعتبار ویزای اقامت قطر به مدت دو سال است اما در بعضی مواقع ممکن است شش ماهه باشد. هنگامی که هنوز اعتبار ویزای شما به پایان نرسیده است باید برای تمدید آن اقدام نمایید. بهتر است این کار در ماه آخر اعتبار ویزایتان انجام گردد.

فردی که دارای ویزای کار قطر است می تواند اسپانسر همسر و فرزندانش برای اقامت در کشور شود.