روابط سلطنت عمان با ایران همواره از زمان به قدرت رسیدن «سلطان قابوس» در بیش از چهل سال گذشته از نوع بهترین در منطقه بوده است. قبل از انقلاب اسلامی در ایران حکومت پهلوی با ارسال کمک برای نیروهای نظامی عمان موجبات برقراری و قدرت گرفتن حکومت مرکزی در این کشور را فراهم آورد. بعد از انقلاب حتی در زمان جنگ ایران و عراق که عمده کشورهای عربی منطقه از صدام حمایت می کردند «سلطان قابوس» بر بی طرفی خود در جنگ پای فشرد. این روزها هم که فشار تحریم های جهانی عرصه را بر ایرانیان تنگ تر کرده این دوست قدیمی ایران سعی دارد با میانجی‌گری های ممکن شرایط را برای برقراری صلح بین ایران و قدرت های جهانی آماده کند.

ایرانیان حضور دیرینه و تاریخی در این کشور دارند؛ دارندگان نام فامیلی (قبیله ای) العجمی و بلوچی اغلب بدون واسطه ایرانی هستند و بسیاری از ایشان حتی هنوز بستگانی در استان سیستان و بلوچستان ایران دارند.

مراکز درمانی ایران همواره برای شهروندان عمانی از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار بوده و بخش بزرگی از سفرهای آنان به ایران و به ویژه شیراز به جهت انجام امور درمانی به خصوص معالجه بیماری های چشم انجام می شود.

حاکمیت عمان بر خلاف روند عمومی در این منطقه همواره زنان عمانی را برای کار و فعالیت های اجتماعی مورد تشویق و حمایت قرار می دهد.

ایرانیان در کشور عمان ابتدا به واسطه تجارت به این کشور مهاجرت کرده اند و به همین دلیل قدیمی ترین ایرانیان ساکن عمان به طور عمده تاجر، بازرگان و دارای مشاغل آزاد هستند. تجارت فرش و میوه توسط ایرانیان قدیمی ساکن مسقط از رونق خوبی برخوردار است.

جمعیت عمان در آخرین برآورد ها حدود ٣.٨ میلیون نفر برآورد شده است که حدود ١.٧ میلیون نفر آن را خارجی های مقیم این کشور تشکیل می دهند. جمعیت ایرانیان مقیم این کشور در یک آمار غیر رسمی و تایید نشده بیش از ٣ هزار نفر برآورد می شود.

جمعیت ایرانیان در عمان در سال های ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ حدود ١.٢٠٠ نفر تخمین زده می شد اما در چند سال اخیر مهاجرت ایرانیان به این کشور رو به توسعه و با ثبات منطقه روند صعودی داشته است. ایرانیان امروزه بر خلاف عادات زندگی در سال های دور در حال انس گرفتن با مهاجرت هستند و کشور عمان در سوی دیگر تنگه هرمز همواره مقصدی نزدیک و مطمئن به شمار می آمده است.