شرایط خاص گرفتن اجازه کار از ترکیه برای فارغ التحصیلان رشته پزشکی و زیرشاخه های این رشته

شرایط اخذ اجازه کار از ترکیه برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و سایر رشته های شاخه پزشکی:

  1. پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان خارجی تنها در مراکز خصوصی از قبیل بیمارستان های خصوصی و کلینیک های خصوصی اجازه کار دارند.
  2. افرادی که از رشته های فوق فارغ التحصیل شده باشند ابتدا باید برای برابر سازی مدارک فارغ التحصیلی خود، به سازمان یوک YÖK مدارکشان را ارایه بدهند.
  3. افرادی که متخصص رشته های فوق باشند باید مدارک خود را به وزارت بهداشت ترکیه ارایه بدهند.
  4. از زمان ثبت نام حداقل تا یک سال باید مدرک زبان انگلیسی در سطح B و همچنین مدرک زبان ترکی تومر را ارایه بدهند.
  5. افرادی که اولین بار میخواهند در ترکیه کار کنند، نباید از کشور خودشان منع قانونی برای کار کردن در شغل مربوطه داشه باشند.
  6. افرادی که در ترکیه تحصیل کنند و بخواهند کار کنند باید حداقل پنج سال مداوم در ترکیه اقامت داشته باشند.
  7. افراد پناهنده شامل این موضوع نمی باشند.
  8. بعد از تایید مراجع فوق افراد متقاضی باید به یکی از مراکز خصوصی درخواست کار دهند و در قرارداد خود با مراکز خصوصی حتما باید مبلغ قرارداد را ذکر کنند.