روش های اخذ اجازه کار در ترکیه

۱٫ اخذ اجازه کار از طریق ثبت شرکت:

با ثبت شرکت در ترکیه سهامداران شرکت میتوانند تقاضای اجازه کار و اقامت نمایند. این اجازه کار و دفترچه اقامت هر سال به شرط حائز بودن شروط لازم قابل تمدید است و صاحب آن در صورت دارا بودن شرایط لازم پس از ۵ سال میتواند تقاضای تابعیت ترکیه را نماید.

۲٫ اخذ اجازه کار از طریق استخدام در یک شرکت ترک:

با استخدام در یک شرکت ترک فرد خارجی میتواند اجازه کار یک ساله و به تبع آن دفترچه اقامت دریافت نماید. این شرکت ترک باید شروط لازم برای این استخدام را دارا باشد. شرکت ترک باید در ازای استخدام هر خارجی ۵ پرسنل رسمی شهروند ترکیه را در استخدام داشته باشد و سرمایه تادیه شده شرکت حداقل باید ۱۰۰٫۰۰۰ لیر ترک باشد. در پایان یک سال، این اجازه کار دو سال دیگر نیز تمدید میشود. در پایان سه سال نیز اجازه کار فرد تا سه سال دیگر تمدید خواهد شد. در پایان سال ششم فرد میتواند تقاضای اجازه کار نامحدود نماید. همچنین اتباع خارجی که بیش از ۵ سال به طور مستمر و قانونی در ترکیه اقامت داشته اند میتوانند تقاضای اجازه کار نامحدود، تابعیت ترکیه و به تبع آن پاسپورت دوم نمایند.

۳٫ اجازه کار مستقل:

اتباع خارجی که حداقل ۵ سال به طور مستمر و قانونی در ترکیه اقامت داشته اند میتوانند تقاضای اجازه کار مستقل نمایند. در اعطای این نوع از اجازه کار آنچه که در ارزیابی مسئولین امر مهم است، سودمند بودن فعالیت شغلی فرد برای اقتصاد ملی کشور است.