تصویب قانون مهم کار برای خارجی ها در ترکیه از سوی مجلس کبیر ملی

لایحه قانونی نیروی بین المللی کار در مجمع عمومی مجلس کبیر ملی ترکیه به تصویب رسید.

این لایحه در زمینه استخدام نیروهای کار خارجی در ترکیه حاوی مفاد مهمی است.

براساس این قانون، خارجی هایی که در شاخه های آموزشی و بهداشت و درمان در حال فعالیت هستند در خلال ارزیابی درخواستشان در زمینه دریافت اجازه کار، قبل از اینکه کارشان را شروع کنند نیازمند دریافت پیش اجازه هستند.

به این ترتیب خارجی هایی که در چارچوب این قانون قرار دارند قبل از اینکه وارد کار شوند حتما باید اجازه کار داشته باشند که در غیر این صورت فعالیت یا بکارگیری آنان ممنوع است.

در گذشته افراد خارجی می توانستند در خلال مدتی که درخواست اجازه کار آنان در وزارت کار ترکیه در حال بررسی است به کار در موسسه و یا نهاد ذیربط کار کنند.

اما خارجی هایی که مشمول اجازه کار می شوند دست کم از 6 ماه قبل باید در ترکیه اقامت داشته باشد.

اجازه کار خارجی هایی که در خلال این مدت در ترکیه حضور نداشتند ابطال خواهد شد.

براساس این قانون، خارجی هایی که از اقامتی طولانی مدت یا از اجازه کار 8 ساله برخوردار هستند می توانند از اجازه کار نامحدود استفاده کنند.

خارجی هایی که در ترکیه دارای اجازه نامحدود کاری هستند از تمامی حقوق شهروندان ترک برخوردار خواهند بود.

بنابراین خارجی هایی که از اجازه نامحدود کاری برخوردار هستند و درخواست دریافت کارت آنها از طرف وزارت کار ترکیه مورد تایید قرار گرفته باشد می توانند صاحب کارت ویژه «تورکوآوز» (کارت فیروزه ای) شوند.

«کارت تورکوآز» در سه سال نخست به صورت موقتی داده خواهد شد.

فرد صاحب کارت می تواند از حقوق دارندگان اجازه نامحدود کار برخوردار شود.

همچنین دانشجویان خارجی در حال تحصیل در یک دانشگاه به شرط دریافت اجازه کار از حق اشتغال در ترکیه برخوردار خواهند بود.

دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در سطوح فوق دیپلم و لیسانس به شرطی می توانند اجازه کار دریافت کنند که سال اول تحصیلی شان را سپری کرده باشند.

اگر یک فرد خارجی بدون دریافت اجازه کار اقدام به کار در ترکیه کند و اگر وی زیر نظر یک کارفرمای ترک در حال کار باشد 2 هزار و 400 لیره جریمه خواهد شد. اگر همین فرد خارجی خود به صورت مستقل و بدون دریافت اجازه کار مشغول به کار باشد 4 هزار و 800 لیره جریمه خواهد گردید.

همچنین براساس این قانون، کارفرما یا وکیل کارفرمای ترک نیز برای هر کارگر خارجی که بدون دریافت اجازه کار به کار گرفته باشد در حدود 6 هزار لیره باید جریمه پرداخت کند.