شرایط و ضوابط کلی اخذ پذیرش از دانشگاه های ترکیه

کلیه متقاضیان اخذ پذیرش از دانشگاه های ترکیه بایستی در بازه زمانی ثبت نام حضوری با به همراه داشتن مدارکی دال بر فارغ التحصیلی از مقاطع قبلی در کنار سایر مدارک به انیستیتو مربوطه مراجعه نمایند. با توجه به اینکه عدم توجه به برخی نکات در این رابطه متاسفانه منجر به ایجاد مشکلاتی (من جمله اخراج) برای دانشجویان خارجی (بویژه ایرانیان) در سال های اخیر گردیده است لازم می دانیم توضیحاتی در رابطه با موضوع حاضر ارائه نماییم:

اعتبار سنجی دانشگاه مبدا شماTnıtım Belgesi  به عنوان اولین و مهم ترین گام در راستای اخذ پذیرش از دانشگاه های ترکیه (قبل از انجام هر گونه اقدامی نظیر شرکت در آزمون فوق لیسانس و دکترا یا زبان یا … ) بایستی نسبت به حصول اطمینان از اعتبار دانشگاه/دانشگاه های مقاطع قبلی خود در شورای آموزش عالی ترکیه موسوم بهYÖK  اقدام نمایید.

عدم توجه به این موضوع متاسفانه طی یک سال گذشته منجر به اخراج تعدادی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های ترکیه گردیده است. برای این منظور داوطلب بایستی به شورای آموزش عالی ترکیهYÖK  واقع در شهرک بیل کنت آنکارا مراجعه نموده و با ارائه درخواست کتبی تحت عنوان شناسایی دانشگاه های مقاطع قبلی من (با ذکر نام دانشگاه/دانشگاه ها) نسبت به دریافت برگه ای دال بر معتبر بودن دانشگاه های نامبرده خود اقدام نماید. مراتب اداری دریافت این برگهTnıtım Belgesi  بسیار کوتاه بوده و طی زمان اندک کاری صادر می گردد.

نکته۱: معمولا درمورد دانشگاه های اصلی دولتی ایران (وزارت علوم و وزرات بهداشت – دوره های روزانه و شبانه) و دانشگاه های آزاد مشکلی به وجود نیامده و این امر بیشتر متوجه سایر دانشگاه های موجود در ایران می باشد.

نکته۲: ارائه این برگه در مراحل ثبت نام به منظور اخذ پذیرش الزامی نیست. لیکن با توجه به اینکه بعد از قبولی و اشتغال به تحصیل این موضوع به صورت سیستمیک توسط YÖK بررسی می گردد حصول اطمینان در بدو اقدام توصیه می گردد. چون معمولا عدم شناسایی دانشگاه مقطع قبلی بعد از اشتغال به تحصیل حتی اگر داوطلب در مراحل آخر تحصیل خود نیز باشد نیز منجر به اخراج خواهد گردید.

 1. ترجمه گواهینامه های تحصیلی و ریز نمرات مقاطع قبل: جهت ثبت نام به منظور اخذ پذیرش از دانشگاه های ترکیه در مقاطع فوق لیسانس و دکترا بایستی کلیه مدارک مربوط به مقطع/مقاطع قبلی بعد از ترجمه به زبان انگلیسی یا ترکی توسط مترجم رسمی وزارت دادگستری ایران و تایید توسط وزارت امور خارجه ایران و نهایتا تایید توسط سفارت ترکیه در تهران (یا سرکنسول های این کشور در تبریز یا ارومیه) توسط خود داوطلب یا نماینده قانونی وی به انیستیتو مربوطه تسلیم گردد.

نکته۱: لازم به توضیح است که اصل مدارک ترجمه شده بعد از کپی برابر اصل سازی به داوطلب بازگردنده می شوند.

نکته۲: با توجه به اینکه مبنای ارزشیابی نمرات در ایران عدد ۲۰ می باشد در طی مراحل ثبت نام بایستی معدل مقطع قبلی داوطلب توسط مسئول ثبت نام دانشکده براساس مبنای ۱۰۰ محاسبه گردد.

نکته۳: در صورتی که داوطلبی فارغ التحصیل دوره کاردانی و سپس کارشناسی ناپیوسته بوده است بایستی نمره معدل وی توسط مسئول ثبت نام به صورت میانگین معدل دوره کاردانی و معدل کارشناسی محاسبه و سپس به میزان آن از مبنای ۱۰۰ تبدیل گردد.

نکته۴: جهت انجام مراحل ثبت نام در صورتی که خود داوطلب به صورت حضوری مراجعه ننموده است پذیرش انجام ثبت نام توسط موسسه مشروط به همراه داشتن اصل مدارک ترجمه شده توسط نماینده وی خواهد بود.

مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور ترکیه عبارت‌اند از:

گروه الف (ممتاز) 

 1. Bilkent University
 2. Bogazici University

گروه ب (خوب)

 1. Hacettepe University
 2. Istanbul University
 3. Gazi Universitesi
 4. Sabanci University
 5. KOC University
 6. Istanbul Technical  University
 7. Middle East Technical University

گروه ج (متوسط)

 1. Dokuz Eylul Universitesi
 2. Ege Universitesi
 3. Karadeniz University of Technology
 4. Marmara Universitesi
 5. Cukurova Universitesi
 6. Anadolu University
 7. Ataturk University
 8. Ankara University
 9. Mimar Sinan University
 10. Yildiz Technical  University