افراد بسیاری هستند که تمایل به یافتن کار در کشور انگلستان دارند تا از این طریق بتوانند برای اخذ اقامت این کشور اقدام نمایند. اما باید در نظر داشته باشید که اخذ ویزای کار انگلستان دارای شرایط خاصی می باشد که در ذیل به تقصیل در این مورد توضیح داده می شود :

اخذ ویزای کار در کشور انگلستان دارای مراحل مختلفی است. مرحله اول برای اخذ ویزای کار بدین صورت است که شخص متقاضی در کشور انگلستان از یک شخص واجد شرایط که دارای شرکت معتبر در انگلستان است دعوت نامه کاری دریافت نماید. خوب است بدانید که این شخص نیز  باید شرایط لازم را جهت ارائه دعوت نامه کاری داشته باشد.

در مرحله دوم، شخص یابنده کار پس از دریافت دعوت نامه کاری باید در آگهی پذیرفته شود؛ این آگهی باید در دو مرحله صورت گیرد، بدین صورت که ظرف ۳ ماه در داخل کشور و سپس ۳ ماه در سراسر اتحادیه اروپا آگهی شود و در صورتی که شخص مورد نظر پیدا نشود شرکت مربوطه می تواند از ایران و یا کشور های دیگر نیروی کار بگیرد، سپس شخص پذیرفته شده در آگهی می تواند برای اخذ ویزای کار انگلستان اقدام نماید.

کارفرما پس از آگهی کردن شغل مربوطه، باید برای استخدام شخص متقاضی، حقوقی را در نظر بگیرد. این حقوق ماهانه باید در برگیرنده کل هزینه های شخص و خانواده وی باشد. این نکته را در نظر داشته باشید که این حقوق پس از کسر هزینه مالیات محاسبه می گردد که آیا برای مخارج شخص مهاجر کفایت می کند یا خیر.

چنانکه گفته شد، اخذ ویزای کار در کشور انگلستان امری کاملاً حقوقی است و لازم است مراحل قانونی و حقوقی آن سپری گردد. به عبارت دیگر شخص کارفرما در کشور انگلستان باید بتواند اسپانسر شخص یابنده کار شود.

ویزای عمومی رده ۲ انگلستان (Tier 2 – General) ویزای مهارتی

ویزای مهارتی یا ویزای کار انگلستان شامل کسانی می شود که واجد شرایط دعوتنامه کاری از شرکتی معتبر و انگلیسی، و دارای شرایط مورد نظر اداره مهاجرت انگلستان باشد. یکی از شرایط لازم جهت پذیرفته شدن برای ویزای کار انگلیس این است که شرکت مورد نظر چندین بار آگهی آن فرصت شغلی را در روزنامه منتشر کرده باشد و فردی واجد شرایط که شهروند انگلیس باشد هم برای آن پست پیدا نشده باشد، در این صورت آن شرکت قادر است از ایران یا کشورهای دیگر به صورت قانونی نیروی کار جذب نماید؛ وقتی شما در این آگهی پذیرفته شوید، می توانید برای اخذ ویزا از اداره مهاجرت انگلیس اقدام نمایید.

سایر شرایط ویزای کار انگلستان

با این ویزا می توانید برای ۵ سال و ۱۴ روز یا مدت زمانی که روی گواهی کار شما درج شده به اضافه یک ماه به انگلستان وارد شوید. در تمدید مجدد می توانید برای ۵ سال دیگر ویزای خود را تمدید کنید. مجموعاً ویزای شما نباید از ۶ سال تجاوز کند.

  • شما می توانید در شغلی که اسپانسر شما در برگه گواهی کار ثبت کرده، فعالیت کنید و می توانید برای ۲۰ ساعت در هفته به شغل دوم نیز مشغول شوید.
  • در شغلهایی که کمبود کارگر در آنها درج شده، می‌توانید به مدت ۲۰ ساعت مشغول به کار شوید.
  • در صورتیکه ادامه تحصیل در انگلستان به کار شما لطمه نزند، شما می توانید به تحصیل هم مشغول شوید.
  • می توانید مکرراً از انگلستان خارج شده و بازگردید.
  • شما قادرید خانواده خود، که شامل همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال می باشد را به انگلستان بیاورید.