دانشگاه های برتر استرالیا  سال ۲۰۱۹
دانشگاه شهر زمینه فعالیت ایالت رتبه دانشگاه در استرالیا
دانشگاه ملبورن ملبورن هنر ، معماری ، بازرگانی ، محیط زیست ، بیوشیمی ، دندانپزشکی ، مهندسی ، حقوق ، موسیقی ، روانشناسی ، علوم بهداشت وعلوم انسانی ویکتوریا ۱
دانشگاه ملی استرالیا کانبرا هنر و علوم اجتماعی ، اقتصاد و بازرگانی ، مهندسی و علوم کامپیوتر، حقوق، پزشکی، زیست شناسی،ریاضی و فیزیک نیوساوت ولز ۲
دانشگاه سیدنی سیدنی جغرافیا، پزشکی ، ارتباطات رسانه، روانشناسی، جامعه شناسی ، زبان و ادبیات انگلیسی، علوم کامپیوتر نیوساوس ولز ۳
دانشگاه کویینزلند بریزبن کشاورزی و محیط زیست، معماری و برنامه ریزی ، هنر، ارتباطات و نظام اجتماعی، بازرگانی و اقتصاد، مهندسی وفناوری اطلاعات، بهداشت و علوم رفتاری، حقوق، پزشکی ،علوم پایه و ریاضیات کویینزلند ۴
دانشگاه موناش ملبورن هنر، طراحی و معماری ، بازرگانی و اقتصاد ، آموزش ، فناوری اطلاعات ، حقوق ،پزشکی، پرستاری و علوم بهداشتی ، داروسازی و علوم دارویی ویکتوریا ۵
دانشگاه استرالیای غربی پرت ·         معماری، فضای شهری و هنرهای تجسمی، علوم اجتماعی، انسان شناسی و موسیقی ،تجارت و بازرگانی، مهندسی، کامپیوتر و علوم ریاضی، حقوق ،فیزیک،پزشکی، دندانپزشکی و علوم بهداشت استرالیای غربی ۶
دانشگاه آدلاید آدلاید پزشکی ، کامپیوتر ، ریاضی ، هنر ، علوم مشاغل حرفه ای استرالیای جنوبی ۷
دانشگاه تکنولوژی سیدنی سیدنی هنر و علوم اجتماعی، تجارت ، طراحی، معماری و ساخت ، مهندسی و فناوری اطلاعات ، دانشکده بهداشت (علوم بهداشت، خدمات و مدیریت بهداشت- مامایی- پرستاری- مراقبت های اولیه- بهداشت عمومی- ورزش و تمرین) ، حقوق ، علوم پایه ، دانشکده فوق لیسانس بهداشت (روانشناسی بالینی- سیاست های بهداشت- داروسازی) نیوساوت ولز ۸
دانشگاه تکنولوژی کویینزلند کویینزلند مهندسی و علوم پایه ،تجارت ،هنرهای خلاقانه ، آموزش ،علوم بهداشت، حقوق بریزبن ۹
دانشگاه استرالیای جنوبی آدلاید فناوری اطلاعات،ریاضیات ،داروسازی و علوم پزشکی ،پرستاری و مامایی، حقوق ،هنر، معماری و طراحی،فیزیولوژی ، مشاغل و سیاست های اجتماعی ،محیط طبیعی و محیط زیست ، بازرگانی ، مدیریت ،علوم بهداشتی استرالیای جنوبی ۱۰
دانشگاه ولونگوگ ولونگوگ روانشناسی،اقتصاد،تجارت،بین الملل ،بیولوژی،مهندسی مواد، فناوری اطلاعات،  حقوق، ریاضیات،پرستاری،تغذیه،روزنامه نگاری،بازاریابی،مدیریت،برق،مالی نیوساوت ولز ۱۱
دانشگاه کانبرا کانبرا علوم اطلاعات و مهندسی، حقوق ،

طراحی و هنر، ارتباطات و مطالعات بین الملل، آموزش و پرورش، علوم پایه

استرالیا ۱۲
دانشگاه فلیندرز آدلاید آموزش، انسان شناسی و حقوق ،پزشکی، پرستاری و علوم بهداشت ، علوم پایه و مهندسی ، علوم و رفتار استرالیای جنوبی ۱۳
دانشگاه گریفتث بریزبن هنر، آموزش و حقوق ،تجارت،علوم ، مهندسی و فناوری ، دانشکده بهداشت کویینزلند ۱۴
دانشگاه  کورتین پرت ·         مطالعات بومی ،تجارت، سلامت و بهداشت،علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی استرالیای غربی ۱۵
دانشگاه لاتروب ملبورن بازرگانی،حقوق ،بهداشت روستایی، بهداشت ،سیستم های کاربردی، بیولوژی درمان سرطان ،آموزش ، مهندسی و علوم ریاضیات ،انسان شناسی و علوم اجتماعی، علوم زندگی ، پرستاری و مامایی ،روانشناسی و بهداشت ویکتوریا ۱۶
دانشگاه ویکتوریا ملبورن مدیریت اجرایی ، پرستاری ، فلسفه، دیجیتال ، مهندسی، روانشناسی ، حسابداری ، موسیقی ، آموزش ویکتوریا ۱۷
دانشگاه تاسمانیا هوبارت هنر ، تجارت و اقتصاد ، آموزش و پرورش ، بهداشت ،  حقوق ، علوم، مهندسی و فناوری تاسمانیا ۱۸
دانشگاه وسترن سیدنی سیدنی تجارت ،کامپیوتر ، مهندسی و ریاضیات ، آموزش ، انسان شناسی و هنرهای ارتباطی ، حقوق ، پزشکی ، پرستاری و مامایی ، علوم اجتماعی و روانشناسی ، علوم و بهداشت نیو ساوت ولز ۱۹
دانشگاه کاتولیک استرالیا سیدنی تجارت ، آموزش و هنر علوم بهداشتی

 

نیو ساوت ولز ۲۰
دانشگاه RMIT ملبورن مهندسی،  بهداشت،  بازرگانی و اقتصاد  طراحی ، زمینه های اجتماعی     ویکتوریا ۲۱

 

دانشگاه باند گلد کوست تجارت و فناوری ، علوم پزشکی و بهداشت ، جامعه شناسی و علوم اجتماعی کویینزلند ۲۲
 

دانشگاه مرکزی کویینزلند

 

کویینزلند

      تجارت ، اقتصاد وحقوق ،Itمهندسی  ، معماری  بهداشت ،  علوم رفتاری ، پزشکی ، علوم انسانی و علوم اجتماعی    کویینزلند ۲۳
دانشگاه های استرالیا مورد تایید وزارت علوم
ردیف دانشگاه
۱ دانشگاه ملی استرالیا
۲ دانشگاه موناش
۳ دانشگاه نیوساوت ولز
۴ دانشگاه کویینزلند
۵ دانشگاه سیدنی
۶ دانشگاه استرالیای غربی
۷ دانشگاه آدلاید
۸ دانشگاه ملبورن
۹ دانشگاه مکورین
۱۰ دانشگاه ماریتایم
۱۱ دانشگاه کورتین
۱۲ دانشگاه دیکین
۱۳ دانشگاه فلایندرز
۱۴ دانشگاه گریفتث
۱۵ دانشگاه لاتروب
۱۶ دانشگاه فناوری کویینزلند
۱۷ دانشگاه RMIT
۱۸ دانشگاه فناوری سویینبرن
۱۹ دانشگاه  کانبرا
۲۰ دانشگاه نیوکاستل
۲۱ دانشگاه استرالیا جنوبی
۲۲ دانشگاه تاسمانیا
۲۳ دانشگاه فناوری سیدنی
۲۴ دانشگاه ولونگوگ
۲۵ دانشگاه سیدنی غربی
۲۶ دانشگاه ویکتوریا
۲۷ دانشگاه کاتولیک استرالیا
۲۸ دانشگاه کویینزلند مرکزی
۲۹ دانشگاه ادیث کوان
۳۰ دانشگاه فدریشن
۳۱ دانشگاه کویینزلند جنوبی