ارزش های کشور استرالیا

این اطلاعات برای افرادی است که می خواهند برای گرفتن ویزا (چه دائم، چه موقت) برای زندگی در استرالیا درخواست دهند. این متن مروری کلی است از استرالیا، تاریخش، سبک زندگی و ارزشهایش.

زمانیکه متقاضیان دریافت ویزا که ۱۸سال و بیشتر سن دارند اقدام می کنند باید حکم ارزش های استرالیا را امضا کنند تا تایید کنند که به ارزش های استرالیا احترام خواهند گذاشت و از قوانین استرالیا پیروی خواهند نمود.

ارزش های استرالیا عبارتند از:

 • احترام به بهای برابری، شأن و آزادی فردی
 • آزادی بیان
 • آزادی مذهبی و دولت سکولار
 • آزادی تجمع
 • حمایت از دموکراسی پارلمانی و حکم قانون
 • برابری قانونی
 • برابری زنان و مردان
 • برابری فرصت ها
 • صلح
 • روحیه مساوات بشر که شامل صبوری، احترام متقابل و ترحم به نیازمندان می باشد

این ارزش ها ممکن است به روش های گوناگون و توسط افراد مختلفی بیان شوند اما همه آنها مفهوم یکسانی در بر دارند. آنها مختص استرالیا نیستند اما توافق عوام و پشتیبانی جامعه و فرهنگ استرالیا را دارند.

حکم ارزش های استرالیا شامل بیشتر فرم های درخواست ویزا به صورت سوال یا به صورت اظهارنامه می شوند.

پیش از اینکه متقاضیان ویزای مشروط، موقت و تعداد کمی از ویزاهای دائم حکم ارزش های استرالیا را امضا کنند لازم است اطلاعات این حکم برایشان خوانده و توضیح داده شود.

حکم ارزش های استرالیا برای درخواست ویزای مشروط و دائم

اگر ۱۸ سال یا بیشتر سن دارید باید این حکم را امضا کنید.

من تأیید می‌کنم که اطلاعات حکم جامعه استرالیا و ارزش هایش که توسط دولت استرالیا تدوین شده را خوانده ام یا برایم توضیح داده شده است.

من اطلاع دارم که:

 • ارزش های جامعه استرالیا به آزادی و شأن افراد، آزادی مذهب، پایبندی به احکام قانون، دموکراسی پارلمانی، برابری زنان و مردان، روحیه مساوات بشر که شامل صبوری، احترام متقابل، عدالت، ترحم به نیازمندان و پیگیری صلاح عمومی است احترام می‌گذارد.
 • جامعه استرالیا به برابری فرصت ها برای افراد بدون توجه به نژاد، دین یا پیشینه نژادی ارزش می نهد.
 • زبان انگلیسی به عنوان زبان ملی، عاملی متحد کننده برای جامعه استرالیا می باشد.

من متقبل می شوم که در زمان حضورم در استرالیا به این ارزش ها احترام بگذارم و از قوانین استرالیا پیروی کنم.

 

من می دانم که اگر بخواهم شهروند استرالیا شوم:

 • شهروندی استرالیا یک هویت مشترک است، همبستگی که تمام استرالیایی ها را با وجود تفاوت هایشان متحد می کند.
 • شهروندی استرالیا شامل حقوق دوجانبه و مسئولیت هایی می شود. مسئولیت های شهروندی استرالیا عبارتند از: پیروی از قوانین استرالیا نظیر رأی دادن در انتخابات و کار به عنوان هیئت منصفه.

 

اگر من شرایط قانونی شهروند استرالیا شدن را داشته باشم و درخواست من پذیرفته شود، می دانم که ملزم به وفاداری به کشور استرالیا و مردمش هستم.

برای درخواست های اینترنتی، از فرد اصلی درخواست کننده ویزا خواسته می شود گزینه بلی یا خیر به حکم ارزش های استرالیا را انتخاب کند.

اگر درخواست شامل افراد وابسته ۱۸ ساله یا بزرگتر شود، پاراگرافی مانند نمونه زیر در حکم اضافه می شود:

تمام افراد مذکور در این درخواست که ۱۸ ساله یا بزرگتر هستند، تایید می کنند که این حکم را خوانده اند یا برایشان توضیح داده شده است و با حکم بالا موافق هستند.

در این شرایط متقاضی حکم را برای خود و افراد وابسته اش تایید می کند.

حکم ارزشهای استرالیا برای ویزاهای موقت

متقاضیان ویزای موقت نیز باید حکم ارزش های استرالیا را امضا کنند. حکم آنان شامل اظهارنامه عمومی بخش درخواست می شود، بنابراین امضای آن بدان معناست که حکم ارزش ها نیز امضا شده است. این متقاضیان ملزم به خواندن این حکم نیستند اما اگر بخواهند بلامانع است.

حکم ارزش های استرالیا که در زیر آمده در بیشتر فرم های درخواست ویزا ذکر شده است:

متعهد می شوم که در زمان حضورم در استرالیا به تمام ارزش های استرالیا که در لیست زیر آمده اند احترام بگذارم و از قوانین پیروی کنم.

برای درخواست های اینترنتی، حکم کمی متفاوت است:

متعهد می شوم که در زمان حضورم در استرالیا به تمام ارزش های استرالیا که در ابتدای این درخواست آمده احترام بگذارم و از قوانین پیروی کنم.

برای درخواست های اینترنتی که افراد وابسته ۱۸ ساله یا بزرگتر هستند پاراگراف دیگری وجود دارد که به صورت زیر است.

تمام افراد مذکور در این درخواست که ۱۸ ساله یا بزرگتر هستند، تایید می کنند که با این حکم موافق هستند.

از فرد اصلی درخواست کننده ویزا خواسته می شود که گزینه بلی یا خیر به حکم ارزش های استرالیا را از طرف خودشان و دیگر افراد وابسته (واجد شرایط) انتخاب کند.

قوانین و رسوم اجتماعی

در استرالیا رفتار اجتماع، توسط ترکیبی از قوانین رسمی و رسوم اجتماعی غیر رسمی کنترل می شوند.

تمام مردم استرالیا باید از قوانین ملی پیروی کنند یا جزای آن را متقبل شوند. همچنین از مردم انتظار می رود که به طور کلی رسوم اجتماعی و عادات استرالیایی را رعایت کنند با این حال از نظر قانونی ملزم به این کار نیستند.

قوانین کشور استرالیا توسط هیئت ملت، ایالت، و پارلمان منطقه وضع می شوند. مسئولیت پلیس حفظ آرامش و ترتیب در جامعه و آوردن افرادی که قانون را نقض کرده اند به محضر دادگاه می باشد. مردم هر منطقه نیز به یکدیگر در مشکلات کمک می کنند و هر موردی که غیرمعمول یا مشکوک باشد را به اداره پلیس منطقه گزارش می کنند.

کشور استرالیا پلیس ملی دارد که «پلیس فدرال استرالیا» نامیده می شود. پلیس فدرال به جرایم علیه قوانین فدرال نظیر سوء مصرف مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی، قوانین مغایر با امنیت ملی و محیط زیست رسیدگی می کند. تمام ایالت های استرالیا و محدوده شمالی نیروی پلیس خود را دارد که بر اساس قوانین منطقه یا ایالت با جرایم مقابله می کند. کنترل منطقه پایتخت توسط پلیس فدرال استرالیا انجام می شود.

با اینکه افسران پلیس ممکن است افراد مضنون را دستگیر کنند و در دادگاه شواهدی ارائه دهند، اما تصمیم نهایی را دادگاه می گیرد.

در استرالیا پلیس و جامعه رابطه خوبی دارند؛ می توانید جرایم را گزارش کنید و از پلیس کمک بخواهید. اگر توسط پلیس مورد سوال قرار گرفتید، خونسردی خود را حفظ نمایید، مودب باشید و همکاری کنید.

نیازمندی های شخصیتی

جامعه استرالیایی انتظار دارد که تمامی دارندگان ویزا به قوانین استرالیا احترام بگذارند و ویژگی های شخصیتی خواسته شده در ویزایشان را حفظ نمایند. فردی که محکومیت جنایی دارد به عنوان کسی که عضو انجمن های جنایی مانند گنگ های موتور سوار یاغی، یا گروه های تروریستی یا کسی که برای جامعه استرالیا یا افراد ایجاد خطر می‌کند، شناخته می شود بنابراین ممکن است خود موجب لغو ویزایش شود. همچنین هر فردی که موجب به خطر انداختن سلامتی، امنیت یا نظم جامعه استرالیا شود ممکن است ویزایش لغو گردد.

هر فردی که ویزایش لغو گردد، ممکن است بازداشت و از خاک استرالیا اخراج شود. همچنین این گونه افراد در اغلب مواقع به طور دائم از موقعیت های بازگشت به استرالیا محروم می شوند.

حق و حقوق کارگاه ها یا شرکت ها در استرالیا

افرادی که در استرالیا کار می کنند، چه آنهایی که ویزای اسپاسرشیپ دارند چه افرادی که اسپاسر ندارند، در محل کار حق و حقوق و حمایت هایی دارند. این موارد با قرارداد از فرد گرفته نمی شوند.

حداقل نرخ حقوق و شرایط محیط کار توسط قوانین استرالیا مشخص می گردند.

ترجمه شده در کاریابی بین المللی خیام