1. شرایط درخواست

درخواست افرادی که تحت حمایت موقت هستند قبول می‌شود، در صورتی که شرایط زیر را داشته باشند:

الف) فرد خارجی شماره شناسایی موقت و مدرک شناسایی موقت داشته باشد که نشان دهد این فرد تحت حمایت موقت است.

ب) از تاریخ درخواست معافیت از اجازه کار، کمترین دوره حمایت موقت یعنی 6 ماه کامل شده باشد.

پ) درخواست در جایی اعلام شده باشد که طبق مدارک حمایت موقت، فرد خارجی اجازه اقامت دارد.

ت) از افراد خارجی که تحت حمایت موقت هستند و در حرفه‌هایی که نیاز به تایید مقامات بالا دارد، مدارک تاییدیه وزارت‌های مربوطه گرفته می‌شود.

ث) برای افراد خارجی تحت حمایت موقت، اجازه کار برای کارفرمای دیگر یا درخواست در جریان دیگر صادر نمی‌شود.

2. روش درخواست

الف) درخواست اجازه کار توسط کارفرمایی انجام می‌شود که قرار است فرد خارجی تحت حمایت موقت را به کار بگمارد.

ب) درخواست به صورت اینترنتی از طریق وبسایت (www.turkiye.gov.tr) یا (www.calismaizni.tr) با انتخاب حوزه سیستم خودکاری که منحصراً برای افراد خارجی تحت حمایت موقت در نظر گرفته شده، انجام می‌شود.

پ) کارفرمایانی که در سیستم خودکار حساب کاربری ندارند یک حساب کاربری می‌سازند.

ت) بعد از وارد کردن شماره شناسایی فرد خارجی در سیستم خودکار، تحقیقی انجام می‌شود و اطلاعات شناسایی فرد خارجی ثبت می‌شود.

ث) اگر در طول تحقیق در وزارت داخلی کشور گزارش‌های مبنی بر تحت حمایت موقت بودن فرد خارجی تایید نشود و حداقل حمایت موقت 6 ماهه کامل شده باشد، سیستم خودکار اخطار می‌دهد که درخواست نمی‌تواند پیگیری شود.

ج) در صورتی که در زمان وارد کردن جزئیات آدرس کارفرما در سیستم، کد استان منتخب با کد استان حمایت موقت و اقامت داده شده به فرد خارجی مطابقت نداشته باشد، سیستم خودکار اخطار می‌دهد که درخواست نمی‌تواند پیگیری شود.

چ) اسکن و آپلود اطلاعات کارفرما و کارگر و قرارداد بین این دو به علاوه عکس فرد خارجی در سیستم الزامیست.

ح) اگر مشخص شود که فرد خارجی درخواست دیگری در دست بررسی دارد، این قرارداد نمی‌تواند پیگیری شود.

خ) اعلام درخواست اجازه کار به سیستم خودکار به صورت آنلاین کافیست و نیاز نیست هیچ درخواست مکتوبی به وزارت ارسال شود.

د) افراد خارجی تحت حمایت موقت، که به طور مستقل کار می‌کنند و حساب کاربری دارند، با شرط اینکه شماره شناسایی مالیات داشته باشند، در ادامه تاسیس کار خود باید اجازه کار نیز دریافت کنند. برای روزنامه (رسمی) ثبت آگهی‌های تجاری، و برای نهاد طبیعی، بازرگانان، تاجران و صنعت‌گران باید مدارک مرتبط نشان دهنده فعالیت محل کار، برای مثال تالار ثبت باید اسکن شده و در سیستم خودکار آپلود شود. زمانی که بیزنس لایسنس تصدیق شود مقامات مافوق، برای فرد خارجی جویای اجازه کار معتبر می‌شوند.

3. ارزیابی درخواست اجازه کار

وزارت در شرایط زیر اجازه کار را رد می‌کند:

الف) اگر تعداد کارگرهای تحت حمایت موقت در آن محل کار بیش از 10% کارگرهای شهروند ترکیه که در همان شرکت کار می‌کنند باشد.

ب) اگر درخواست برای مشاغل و حرفه‌هایی باشد که طبق قوانین ویژه تنها شهروندان ترکیه می‌توانند در آنها مشغول شوند.

پ) اگر هیچ اجازه دیگری از موارد زیر نگرفته باشد:

  1. وزارت بهداشت، برای اعضای حرفه پزشکی
  2. وزارت آموزش یا ریاست شورای عالی آموزش و پرورش، برای اعضای حرفه آموزش

ت) اگر اولویت‌های ارزیابی را نداشته باشد.

ث) اگر دیگر مقامات مافوق مخالف باشند.

4. سند اجازه کار و اخطار

الف) نتیجه ارزیابی که با توجه به درخواست کار توسط وزارت صادر شده، به صورت اینترنتی برای  وزارت داخلی و کارفرمایی که قصد دارد فرد خارجی را استخدام کند فرستاده می‌شود.

ب) برای افراد خارجی تحت حمایت موقت که با درخواستشان موافقت شده، اجازه کاری که توسط وزارت صادر شده می‌تواند تحت نظارت بخش «پیگیری درخواست» سیستم خودکار باشد. بنابراین کارت اجازه کار که توسط وزارت صادر شده از طریق پیک برای آدرس محل استخدام فرستاده می‌شود.

پ) اگر فرد خارجی به ضرورت کارش مجبور شود به شهر دیگری نقل مکان کند، این موضوع را باید به اداره مهاجرت استانی گزارش دهد.

5. سهمیه به‌کارگماری

تعداد کارگران خارجی تحت حمایت موقت مشغول در یک شرکت یا کارگاه نباید بیش از 10% تعداد کارگرانی که شهروند ترکیه هستند، باشد. با این حال، در کارگاه‌هایی که هیچ شهروند ترکیه‌ای کار نمی‌کند یا در مجموع کمتر از 10 کارگر دارد، حداکثر یک کارگر خارجی تحت حمایت موقت می‌تواند اجازه کار دریافت کند.

به علاوه اگر ظرف 4 هفته پیش از اعلام درخواست کار برای فرد خارجی، مدارک کارفرما دال بر اینکه هیچ کارگر ترکی با مهارت‌های مشابه پیدا نمی‌شود (این مدرک بایستی توسط مسئول استانی که آن شرکت یا کارگاه ثبت شده، تایید شود) فرستاده نشود، ممکن است به درخواست سهمیه داده نشود. برای ارزیابی این موضوع توسط وزارت، لیست‌های به‌کارگماری بخش و استانی که درخواست برایشان اعلام شده، درنظر گرفته می‌شوند.

برای هر فرد خارجی تحت حمایت موقت که کارفرمایی تمایل دارد فرای 10% شهروند ترکی که در آن کارگاه کار می‌کنند، استخدام کند؛ کارفرما باید از استانداری درخواست کند مدرکی برایش صادر کند که نشان دهد کارگر می‌تواند از طرح سهمیه معاف گردد، و مهم‌تر از اجازه کاری که به وزارت داده شده باشد.

ظرف 4 هفته بعد از اینکه درخواست توسط کارفرما به مقامات مسئول تسلیم شد، مقامات مسئول استانی بررسی می‌کنند که آیا شهروندی ترک با مهارت‌های مشابه، برای فرصت شغلی که فرد خارجی تحت حمایت موقت درخواست داده در دسترس هست یا نه. در پایان این 4 هفته اگر مشخص شود که شهروند ترکی با مهارت های مشابه برای فرصت شغلی موردنظر در دسترس نیست، مسئول استانی مدرکی دال بر اینکه کارگر تحت حمایت موقت می‌تواند استخدام شود، برای کارفرما صادر می‌کند.

زمانی که مدرک معافیت از سهمیه استخدام صادر شد، شماره ثبت نام بیمه ملی آن کارگاه یا شرکت، کد کاری درخواست کننده، و تعداد افراد خارجی که می‌توانند در آن فرصت شغلی استخدام شوند، ثبت خواهد شد. برای مثال: «در کارگاهی با شماره ثبت SGK 123، درخواست برای 15 کارگر برای شغل کد 9312.02 (کارگر ساخت و ساز) در 4 هفته انجام نمی‌شود.»

برای درخواست‌های کاری اعلام شده توسط انجمن های تحت شرایط انجمن هایی که برای رفاه اجتماعی کار می‌کنند، بر طبق قانون انجمن‌ها به شماره 5235 در تاریخ 4/11/2004 و با بنیان‌های معافیت از مالیات داده شده، طبق قانون با توجه به تغییرات برخی قوانین و معافیت از مالیات به بنیان های شماره 4962 به تاریخ 30/7/2003، راجع به استخدام افراد خارجی تحت حمایت موقت برای فعالیت‌های کمکی انسان دوستانه، سهمیه به‌کارگماری شامل ارزیابی نمی‌شود.

6. راهنمایی شغلی

افراد خارجی تحت حمایت موقت که حداقل دوره حمایت 6 ماهه‌شان تکمیل شده است می‌تواند در دوره‌ها و برنامه‌هایی که موسسات کاری ترکیه در حوزه خدمات نیروی کار فعال شرکت کنند و در این حوزه مشاوره و آموزش جهت‌دار دریافت کنند.

به محض تکمیل آموزش، اگر فرد خارجی تمایل داشته باشد در محلی که آموزش دیده مشغول به کار شود، کارفرما باید به وزارت درخواست داده و با طی روند و رعایت اصول مذکور، اجازه کار دریافت نماید.

ترجمه شده در کاریابی بین المللی خیام