کشورآلمان جمعیت ایرانیان و ایرانی تباران آلمان را در بین ۱۰۰,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰ نفر تخمین زده است. اکثر ایرانیان آلمان در شهر های هامبورگ ، برلین،  فرانکفورت پراکنده هستندو در زمینه های تجاری، هنری، موزیک، ورزشی و… فعال هستند.

مرکز اسلامی هامبورگ که یکی از مهم ترین موسسات اسلامی و شیعه در اروپا و آلمان است ، متعلق به ایرانیان آلمان می باشد.

 جمعیت ایرانیان ساکن آلمان

در اینجا منظورفقط آن دسته از ایرانیانی است که با انواع اجازه‌ی اقامت در آلمان زندگی می‌کنند و تابعیت آلمانی ندارند. در گزارش سال ۲۰۱۶ وزارت کشور آلمان، جمعیت ایرانیان در پایان سال ۲۰۱۵  َ(۷۲٫۵۳۱ نفر شامل ۳۰٫۷۳۷ زن و ۴۱٫۷۹۴ مرد) مشخص شده است. به این ترتیب ایرانیان در بین خارجیان ساکن در آلمان در رده بیست و هشتم قرار می گیرد.طبق آمار تا پایان  سال ۲۰۱۶ ( ۹۶،۲۹۶ نفر) در آلمان ساکن بودند.

آمار ایرانیان دارای تابعیت آلمانی

جمع کل ایرانیان دارای تابعیت آلمانی در پایان سال ۲۰۱۶  (۹۶۱۲۰ نفر) بوده است.

آمار ایرانیان دانشجو و پژوهشگران شاغل در آلمان

در گزارش در سال  ۲۰۱۶ وزارت کشور آلمان و اداره امور پناهجویان و مهاجرین، لیست کشورهایی که از آن پژوهشگران و محققین طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ به آلمان دعوت شده و شاغل هستند مشخص شده است.  ایران در بین ده کشور در رده نهم قرار داشته که در مورد آن فقط آمار مربوط به سال ۲۰۱۴ آورده شده است که شامل ۷۹۴ نفر می باشد.

تعداد دانشجویان ایرانی در سال ۲۰۱۵ در آلمان( ۱۰۴۴ نفر) بوده است.